รหัสสินค้า :2SJ201
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SJ201 Toshiba

Contact us