รหัสสินค้า : 2SJ201
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us