รหัสสินค้า :2SJ200
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SJ200 Toshiba

Contact us