รหัสสินค้า :2SJ162
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SJ162 Hitachi

Contact us