รหัสสินค้า :2SJ141
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : MOSFET

2SJ141 NEC

Contact us