รหัสสินค้า :2SJ140
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : MOSFET

2SJ140 NEC

Contact us