รหัสสินค้า :2SJ116
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SJ116 Hitachi

Contact us