รหัสสินค้า : MM74HCT08N
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us