รหัสสินค้า : MM74HC4053N
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us