รหัสสินค้า : MM74HC157MX
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us