รหัสสินค้า : MM74C926N
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us