รหัสสินค้า :2SJ115
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SJ115 Toshiba

Contact us