รหัสสินค้า : 2SJ115
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us