รหัสสินค้า : MM74C14N
ผู้ผลิต : National Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us