รหัสสินค้า :2SJ112
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : MOSFET

2SJ112 Fairchild

Contact us