รหัสสินค้า : MK48T02B-25
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us