รหัสสินค้า : MJW16010
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Transistor

Contact us