รหัสสินค้า : 2SJ111
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : MOSFET

Contact us