รหัสสินค้า :2SJ111
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : MOSFET

2SJ111 Fairchild

Contact us