รหัสสินค้า : MJL3281A
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Transistor

Contact us