รหัสสินค้า : MJL21194G
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Transistor

Contact us