รหัสสินค้า : MJL1302
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Transistor

Contact us