รหัสสินค้า : MJE5731A
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Transistor

Contact us