รหัสสินค้า : MJE18004
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Transistor

Contact us