รหัสสินค้า : MJE13003BR
ผู้ผลิต : KEC
ประเภท : Transistor

Contact us