รหัสสินค้า : MJD122TF
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Transistor

Contact us