รหัสสินค้า : MJ6503
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Transistor

Contact us