รหัสสินค้า : MJ4502
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Transistor

Contact us