รหัสสินค้า : 2SJ109
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us