รหัสสินค้า :2SJ109
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SJ109 Toshiba

Contact us