รหัสสินค้า : MJ4361
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Transistor

Contact us