รหัสสินค้า : MJ3238
ผู้ผลิต : Seme LAB
ประเภท : Transistor

Contact us