รหัสสินค้า : MJ3237
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Transistor

Contact us