รหัสสินค้า : MJ2955
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Transistor

Contact us