รหัสสินค้า : MJ21196
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Power Transistor

Contact us