รหัสสินค้า : MJ21195
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Transistor

Contact us