รหัสสินค้า : MJ21194
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Transistor

Contact us