รหัสสินค้า :2SJ104
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SJ104 Toshiba

Contact us