รหัสสินค้า : 2SJ104
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us