รหัสสินค้า : 2SH23
ผู้ผลิต : NEC
ประเภท : Transistor

Contact us