รหัสสินค้า :2SF562
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : SCR

2SF562 NEC

Contact us