รหัสสินค้า : 2SF562
ผู้ผลิต : NEC
ประเภท : SCR

Contact us