รหัสสินค้า : 2SD965
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Transistor

Contact us