รหัสสินค้า :MEO550-02DA
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : MOSFET Module

MEO550-02DA IXYS Corporation

Contact us