รหัสสินค้า : MCP3201-CI/P
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us