รหัสสินค้า : MCP23S08-E/SO
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us