รหัสสินค้า : MCP23016-I/SO
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us