รหัสสินค้า : MCP2122-E/P
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us