รหัสสินค้า : MCP2120-I/P
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us