รหัสสินค้า : MCO50-16IO1
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

Contact us