รหัสสินค้า : MCD95-16IO8B
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR/Diode Module

Contact us