รหัสสินค้า : MCD56-16IO1
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR/Diode Module

Contact us