รหัสสินค้า : MCD310-18IO1
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

Contact us