รหัสสินค้า : MCD200-18IO1
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR/Diode Module

Contact us