รหัสสินค้า : MCC95-16IO1B
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

Contact us