รหัสสินค้า : MCC95-14IO8B
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

Contact us